Obwodnica Ostrołęki przez Białobiel

16 marca 2021 roku w Urzędzie Gminy Lelis odbyło się spotkanie radnych gminy ze starostą ostrołęckim, Stanisławem Kubłem. Obecnie byli również wójt Gminy Lelis Stefan Prusik, radny województwa mazowieckiego Mirosław Augustyniak, dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Grzegorz Bakuła, kierownik Działu Technicznego Zarządu Dróg Izabela Kiernozek. Starosta przedstawił koncepcję ringu drogowego wokół Ostrołęki. Padły również przewidywane terminy zakończenia poszczególnych etapów:

Most na Teodorowie wraz z połączeniem do dróg: Ostrołęka-Łomża oraz Ostrołęka-  Łęg Przedmiejski – rok 2024

Inwestycja krajowa – skrót na Mazury – Nożewo – Szwendrowy Most –  rok 2027

Obwodnica Gnatów, Białobieli Siemnochy – trasa łącząca most na Teodorowie z drogą Ostrołęka-Kadzidło – rok 2027

Drogi na południu Ostrołęki wraz z mostem w okolicy Nożewa – rok 2030

Moi drodzy mieszkańcy Białobieli, Was na pewno najbardziej interesuje przebieg trasy w okolicy naszej miejscowości. Przedstawione zostały trzy wersje przebiegu. Wszystkie trzy wchodzą do Białobiel w trasie linii 400kV. Różnice zaczynają się na wysokości szkoły. Pierwsza wersja odbija w kierunku szkoły i przecina Białobiel w okolicy skrzyżowania na Siemnochę, przez łąki i dołącza się do skraju lasu, stamtąd już prosto do drogi na Kadzidło. Druga wersja prowadzi dalej trasą linii 400kV, zaraz za Białobielą przecina drogę Białobiel-Durlasy i prowadzi łąkami na skraj lasu i dalej do drogi na Kadzidło. Trzecia wersja trzyma się prawie cały czas linii 400kV (idzie środkiem lasu).

Z otrzymanych przeze mnie informacji wynika, że wariant pierwszy, przez środek wsi, został odrzucony ze względu na liczbę domów i posesji, na które droga będzie miała  wpływ. Wersja trzecia została odrzucona przez Lasy Państwowe, które drogą do lasu wpuszczą tylko wtedy „gdy nie będzie innej możliwości”. Takie okoliczności obecnie nie zachodzą. W związku z tym najbardziej prawdopodobny jest wariant drugi, za Białobielą. W związku z tym, że w projekcie droga jest położona w  bezpośrednim sąsiedztwie kilku domów, poprosiłem o jej maksymalne przesunięcie w kierunku  zakrętów za Białobielą oraz ewentualne zaprojektowanie ekranów dźwiękochłonnych.  I będę o tym przypominał przy każdych rozmowach o przebiegu drogi.

Wzdłuż całej drogi będzie poprowadzona ścieżka pieszo-rowerowa, prawdopodobnie oddzielona od samej drogi pasem zieleni.

Nowa droga to zawsze wielka niewiadoma i możliwe utrudnienie dla mieszkańców. Liczę na to, że uda się ją poprowadzić możliwie daleko od zabudowań. Na pewno bardzo pozytywne jest to, że na nowej drodze będzie rondo. Z jednej strony – świadczy to o tym, że nowa droga nie będzie szybkiego ruchu, z drugiej – spowolni ruch na wjeździe do Białobieli.

Bardzo obiecująco przedstawia się finansowanie inwestycji drogowo-mostowych. Prawie cały ciężar ma przejąć starostwo oraz województwo mazowieckie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *