Konkurs plastyczny 09-07-2022 „Mój ulubiony film”

Zapraszam serdecznie dzieci do lat dziesięciu na konkurs plastyczny. Prace przygotowujemy w domu i przynosimy przez seansem kinowym w sobotę do godziny 19:00.

Proszę o podpisanie prac imieniem, nazwiskiem, datą urodzenia oraz dołączenie klauzuli RODO:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych ( Dz.U.Nr.133 pozycja 883) oraz na nieodpłatne wykorzystywanie przez Organizatora Konkursu nadesłanych prac w dowolnym czasie i formie dla celów promocyjnych Organizatora.

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                              . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Miejscowość, data                                       Podpis rodzica /opiekuna prawnego/

Regulamin dostępny pod linkiem:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *